post-image
edebiyat eleştiri felsefe tabiat

KÜÇÜK PRENS NE ARIYOR?

Küçük Prens adlı eserde, “çocuk” ile “yetişkin” arasında ortaya çıkan çatışmanın özünde ‘hakikat arayışı’ bulunmaktadır. Küçük Prens ve pilot sadece iki hikâye kahramanı değil, bu arayışın mecazi temsilleridir. Dr. Zafer Özdemir   Sanat eseri, gerçeği yansıtır. Bu gerçek, okurun sokakta, çarşı pazarda gördüğü değil,...
post-image
eleştiri

Çocuğun Çocukluğa Yabancılaşması

Çocuğun çocukluğa yabancılaşması nasıl mümkün olur? Ayı Olamayan Ayı kitabında bu sorunun cevabını arayan Frank Tashlin, böylece çocukların yaşam alanlarını korumaya da dikkat çekiyor.  Yabancılaşma, toplumsal ilişkilerin çözümlenmesinde kullanılmış çok önemli kavramlardan biri. Kelime “Bireyin çevre koşullarına aykırı düşmesi ya da kendisini başkasının gözüyle...
post-image
eleştiri

Çocuklara Ölüm Nasıl Anlatılmalı?

Kumkurdu’nda Ölüm Dr. Zafer Özdemir Ölüm hakkında gereksiz korkularını yenmek böylece gerçek hakkında doğru bir bilgi edinmek ister misin? Güncel bir klasik ilgisi gören Kumkurdu adlı eserin Zackarina ve Ölüm  başlıklı bölümünde yazar Asa Lind, çocuklara bu sorunun cevabını vermeye çalışıyor. Ölüm, çocuğun gündemine,...
post-image
edebiyat

5-7 YAŞ İÇİN KİTAP LİSTESİ – 1

Dr. Zafer Özdemir Burada anne-babalar ve çocuklara rehberlik eden bütün yetişkinler için bir kitap listesi sundum. (Ben kitapları çocuklara rehberlik ve refakat eden yetişkinlere önermeyi tercih ediyorum. Çünkü çocuklar için bunu yapmanın anlamsız olduğunu onlarla biraz vakit geçiren herkes bilir. Bu konudaki düşüncelerimi ileride...
post-image
eleştiri

Çocuklar İçin Bir Toplumsal Sözleşme Metni

Dr. Zafer Özdemir “Dünyayı Kaplayan Ağaç”  Edebiyat eserlerinde yazarın kendi ideolojisini aktarma çabası, edebiyat tarihinin önemli konularından biridir. Sorun bir taraftan estetik açıdan tartışılırken, çocuk edebiyatı söz konusu olduğunda pedagojik bir yön de kazanmaktadır. Vahap Akbaş’ın, Dünyayı Kaplayan Ağaç adlı eseri bu bağlamda ve...
post-image
eleştiri

“Küçük Kara Balık” Yalnızlığı

Dr. Zafer Özdemir Küçük Kara Balık adlı eser, okurlarını bir yandan felsefi-politik anlam arayışına özendirici bir tutum içindeyken öte yandan bu amacı ile çelişen mesajlar da vermektedir. Nasıl mı? Zihniyet kavramı, ideoloji kavramından daha geniş eylem-davranış pratikleri için kullanılmakta ve siyasetin dolaylı etkilerini de...
post-image
eleştiri

“Biraz Zaman Lazım” mı Bay Fusi?

Dr. Zafer Özdemir “Çalınmış zamanı insanlara geri getiren çocuğun tuhaf öyküsü” şeklinde bir niteleme ile başlayan Momo adlı eserde; kadim kalıntılar üzerine kurulu bir şehirde, dayanışma ve paylaşıma dayalı bir toplum hayatı, Duman Adamlar denilen garip varlıkların gelmesi ile değişir. Bireyselleşme ve bencillik artarken,...
post-image
eleştiri

ÇOCUK EDEBİYATI OKUMALARI / BAHAR 2019

Çocuk edebiyatı okumaları ile çocukların dünyasına farklı bir pencereden bakmaya, çocuk edebiyatının niteliği üzerine düşünmeye, tarihî, sosyolojik sorunları değerlendirmeye çalışacağımız program kapsamında; Çocuklar için yazılmış eserler, çocuk ve yetişkinlere ne söylüyor? Bu eserler çocukların dünyasını ne kadar yansıtıyor? Çocukluk ve çocuk edebiyatında değişen unsurlar...